Eigenlijk nooit op gelet maar hoe zit dat?

fijn dat we er niet alleen voor staan

Pensioen

Dit is een onderwerp waarover ik vaak hoor: "nooit bij stil gestaan". Maar dat geldt natuurlijk niet voor u! Toch kan het best ingewikkeld zijn omdat er verschillende soorten pensioenregelingen zijn en vaak bij meerdere werkgevers pensioen is opgebouwd. 

Waar haalt u informatie vandaan

U zult regelmatig Pensioenoverzichten (UPO's) ontvangen. Maar veel cliënten kijken voor informatie met hun Digid op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: De info is niet altijd actueel en compleet. 

Soorten pensioen

Ouderdomspensioen ontvangt u per pensioendatum van de pensioenuitvoerder van uw werkgever. Partnerpensioen ontvangt u bij overlijden van uw partner. Maar dat laatste is lang niet altijd het geval.  

Ouderdomspensioen

De standaardverdeling op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is verdeling bij helfte van het tijdens huwelijk opgebouwde pensoen.

Maar het kan ook anders: afzien van verevening, waardeoverdracht of conversie, periode van samenwonen meenemen, ander percentage. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Dat zetten we op een rijtje. 

Partnerpensioen

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen: premieovereenkomst/beschikbare premieregeling/uitkeringsovereenkomst met gegarandeerde uitkering, opbouwbasis en risikobasis. Dit zijn zo wat kreten.Het voert wat ver om deze kwestie hier helemaal uit de doeken te doen. 

Afhankelijk van de regeling blijft er na scheiding recht op partnerpensioen bestaan en dan ook vaak nog afhankelijk van het moment van overlijden (voor of na pensioendatum).

Na de scheiding valt er een brief op uw deurmat waarin de nodige informatie staat. Dat is soms een praktisch moment  om afspraken te maken omdat de gegevens dan voorhanden zijn. Het eerder verzamelen daarvan is vaak tijdrovend en lastig. 

U kunt ook afstand doen van nabestaandenpensioen. Dat levert de ander soms een hoger ouderdomspensioen op. 

Nieuwe wet 

Er is een nieuwe wet op komst die het allemaal gemakkelijker zou moeten maken. Zover is het echter nog niet. 

Deskundig paar ogen

Ik kijk met u mee in de mate dat u dat prettig vindt. Het kan zijn dat het duidelijk is en dat u het prima zelf kunt regelen. Het kan ook zijn dat het erg ingewikkeld is en dat nader uitzoekwerk door een deskundige gewenst is. Daarvoor kunt u bij mij terecht. 

 

Vrijblijvend & gratis kennismakingsgesprek

Dat kan iedere werkdag en is ook mogelijk in de avonduren of in uitzonderlijke gevallen in het weekend. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. In die periode maken wij kennis en geef ik uitleg over mijn aanpak van de zaak. Het is verstandig wat stukken mee te nemen voor een eerste oriƫntatie (als er stukken zijn!).

Vraag kennismakingsgesprek aan