Disclaimer

Aan de op de website getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de informatie is geheel voor eigen risico. Het kantoor aanvaardt voor onjuistheid of onvolledigheid van de aangeboden informatie geen enkele aansprakelijkheid. Het kantoor aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg (van het gebruik) van de website.

De informatie is alleen bedoeld als algemene globale informatievoorziening en kan niet als professioneel juridisch advies in een concrete situatie beschouwd worden. 

Er is ook geen garantie dat de informatievoorziening op de website altijd helemaal up to date, accuraat en compleet is.

De informatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden en niet anderszins, meer in het bijzonder voor commerciële doeleinden, worden gebruikt. 

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Daarmee heeft het kantoor geen bemoeienis. Het kantoor is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als  gevolg van het gebruik daarvan.

Door gebruik te maken van de website van ons kantoor stemt u in met alle hierboven genoemde voorbehouden.