Klachten

Er zit u iets dwars

Het kan zijn dat u iets dwars zit. Bijvoorbeeld over de communicatie, bejegening, bereikbaarheid, financiën, advisering. Het kan ook even zoeken zijn om met elkaar op één lijn te komen. Meldt dat dan aan mij/Anneke van Rossum. 

Als griffier van de raad van discipline (tuchtcollege voor de advocatuur) weet ik hoe belangrijk het is om in een open gesprek naar een oplossing te zoeken. Als u daaraan behoefte heeft kunt u uw bezwaren uiteraard op schrift stellen. Het kan soms prettig zijn een derde bij het gesprek te betrekken om als voorzitter op te treden. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met andere in het familierecht werkzame collega's. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken geeft u dat dan aan. 

Het is belangrijk dat u zich gehoord en goed bediend voelt. Onbedoeld en zonder opzet kan het wat minder goed gaan. Het blijft mensenwerk.