Recht op doel af en geen onnodige kosten

is waar naar ik streef

Tarieven

Uurtarief

Het uurtarief is € 150,- per uur plus 21% BTW. Ik reken geen kantoorkosten. Bij een lager inkomen/vermogen kan worden bekeken of een iets lager tarief kan worden afgesproken. Daarover kunnen tijdens de kennismaking afspraken gemaakt worden. Ik behandel geen toevoegingen/geen zaken op basis van gefinancierde rechtshulp. 

Prognose te besteden uren

In veel gevallen kan ik een (globale) prognose geven van de te bestede uren en kosten. Maar het kan altijd anders lopen dan verwacht. Het gaat om zaken waarvan het verloop niet altijd te voorspellen is en die veel aandacht  kunnen vragen. Als de uren boven de prognose uitkomen zal daarvoor een reden zijn die aan u is uit te leggen. En zal dat kennelijk de moeite van de zaak waard zijn. Uiteraard zal ik dit met u bespreken. 

Declaraties

U ontvangt na afloop van iedere maand een nota met een urenspecificatie waarop u kunt zien hoeveel uren en waaraan die zijn besteed. Ook ziet u een overzicht van kosten die ik voor u heb betaald. Bijvoorbeeld griffierecht, uittreksels burgerlijke stand, deurwaarderskosten, kosten ingeschakelde accountant. 

Betalingstermijn

De betalingstermijn is 14 dagen, behalve als in onderling overleg een andere afspraak is gemaakt.

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • € 150,- per uur
  • Lager tarief in overleg
  • Heldere prognose te besteden uren

Waarvoor u bij Anneke van Rossum terecht kunt